DELA

Socialdemokrater välkomna till ÅLD

Jag blev mycket förvånad då den nya landskapsregeringen i sin första tilläggsbudget ville skära ner 2 000 000 för ÅHS och dessutom minska bidragen till medborgarna med 700 000. Det var ju en liberal-socialdemokratisk-moderat regering?

Senare ville den socialdemokratiska näringsministern Camilla Gunell dessutom ge 2 700 000 euro i bidrag till vindkraftsföretagen. Det råkade vara lika mycket, som man ville ta från ÅHS och bidragen. Det fick mig att som ett sista argument lova /hota med att bilda ett gammelsosse-parti om man fullföljde tankarna med ett stöd till vindkraftverken.

Det var kanske svårt att förstå min tanke bakom detta. Ni förstod nog, men tidningarna verkade ha svårt att göra det.

Men jag måste inte grunda ett nytt parti. Många inom Åländsk Demokrati anammar faktiskt dessa idéer, så vi kan också välja att bredda partiet. Det är bara media som försöker stämpla Åländsk Demokrati som ett ”extremhögerparti”.

Personligen har jag även ifrågasatt dagens kritiska och som jag ser väldigt aggressiva feminism, som verkar vilja skuldbelägga alla män för de brott, som en liten andel av männen gör, istället för att öppet och fördomsfritt försöka analysera orsaker och samband.

Nu skriver minister Nina Fellman i en insändare att de svenska socialdemokraternas nya flyktingpolitik inte är deras.

Hon skriver också att Ålands socialdemokrater också tar avstånd från de svenska socialdemokraternas nya förslag i tiggerifrågan. Men de socialdemokrater som är tveksamma till att man tar pengar från sjukvård och bidrag till medborgare och i stället ger dem till vindkraftverksbolagen får gärna söka sig till Åländsk Demokrati istället.

De socialdemokrater som inte känner att den aggressiva feminismen leder någonstans kanske vill söka sig till vår mjukare feminism, som står för jämlikhet och rättvisa löner?

De åländska socialdemokrater, som inte längre stöder de svenska socialdemokraternas övergivna flyktingpolitik får gärna söka sig till Åländsk Demokrati.

Vi välkomnar också de åländska socialdemokrater, som känner sig tveksamma till om tiggarna verkligen blir hjälpta i det långa loppet med dagens system.

Detta är inte en brun väg. Det är en väg som de flesta, utom de åländska socialdemokraterna, nu har börjat vandra.

I talmännens ed heter det att de skall verka för Åland och ålänningarnas bästa. Där finns ingenting om att gå bortom nationalstatens gränser.

Stephan Toivonen

Åländsk Demokrati