DELA

Social trygghet?

Har vi en ansvarsfull landskapsregering, som drar åt samma håll och gör allt i sin makt för att garantera ålänningars trygghet? En regering som prioriterar de viktiga frågorna?

Landskapsregeringen prioriterar en lag om att det ska vara möjligt att dricka alkohol på allmän plats. Efter omröstning skickas lagen till lagtinget där regeringspartierna är splittrade. En hätsk politisk strid utbryter där regeringspartierna debatterar sinsemellan.

Samtidigt har landskapsregeringens senfärdighet och agerande försatt kommuner och socialarbetare i ett kaotiskt läge. Grunderna för den sociala servicen till ålänningarna förändras från första april då rikets socialvårdslag ändras. Landskapsregeringen missade chansen att vara proaktiva och i samma takt som i riket förändra vår lagstiftning. I rikets lag införs förbättringar för människorna men på Åland föreslår regeringen nu med en panikåtgärd att socialservicen ska ”frysas” på en nivå från 80-talet?

Vi går in i ett minst sagt osäkert läge, det blir svårt för kommunernas socialarbetare att veta vad som gäller och servicemottagares rättssäkerhet rubbas. Det är inte en ansvarsfull politik! Ytterst är socialminister Carina Aaltonen och lantrådet Camilla Gunell ansvariga för den turbulens som uppstår.

Tillbaka till min fråga, hur prioriterar landskapsregeringen? Är det viktigare att dricka sprit på allmän plats än att trygga god socialservice och garantera människors rättssäkerhet?

Viveka Eriksson, (Lib)