DELA

Social trygghet får inte bli en slogan

Vård och omsorg är populära uttryck i valkampanjtider. Men för (Lib) är det mer än ord. För personer med psykosociala funktionsnedsättningar är rätten till social trygghet säkrad genom två lagar, dels socialservicelagen, men även handikappservicelagen.

Vi vill att personer med psykiska funktionsnedsättningar ska prövas, och behandlas, på samma villkor som andra med funktionsnedsättningar. Handikappservicelagen ska tillämpas även för den med ett gravt psykiskt handikapp, och ge samma subjektiva rätt till följeslagare, personlig assistans och serviceboende. Vi tror att kunskap är vägen till bra service, och vill verka för att höja kunskapen om psykiska funktionsnedsättningar både hos förvaltningen och i samhället, för att på så sätt förbättra levnadsstödet för de mänskor som lagen ska trygga.

Att ha en psykisk funktionsnedsättning får inte hindra människor från att vara en del av samhället med allt vad det innebär.

Joanna Isaksson, Viveka Landgärds, Jonas Danielsson, Tony Asumaa, Pernilla Söderlund, Jannik Svensson, Cita Nylund (Lib)