DELA

Social samvaro fråntas boende på Edlagården

Nu har Mariehamns stad varit för snabba i besluten. Den 31/12-15 såldes äldreboendet Edlagården till fastighets AB Marstad. Edlagården har 30 st små pensionärsbostäder samt samlingsrum och kök.

Tyvärr har staden inte budgeterat för hyra av samlingssalen och köket, vilket inte är bra ur de boendes synvinkel.

Det är A och O för de gamla att få ha en samlingssal, där de kan äta lunch tillsammans, få ta del utav olika kulturutbud och få ha social samvaro.

Bara att få ha sällskap vid måltider gör att de äldres hälsa förbättras. Matintaget blir garanterat större. Mindre risk för viktnedgång, som många äldre drabbas av vid ensamhet.

Många är komna i hög ålder, och har inte den möjligheten att vara utåtriktade för att besöka olika attraktioner i staden.

Vi blir alla gamla om vi får leva, låt de boende i Edlagården få fortsätta att ha gemenskap i samlingssalen.

Du som politiker i Mariehamn som beslutat detta, hur skulle du själv uppleva att vid hög ålder bli fråntagen dagens höjdpunkt: GEMENSKAP OCH SOCIAL SAMVARO ?

Detta beslut måste ändras på till de boendes bästa!

Lisa Gustavsson

Mariehamn