DELA

Social kris viktigast

Den sociala krisen är en av de viktigaste frågorna inom EU – inte snuset
Inom EU länderna har vi sedan en tid tillbaka haft en ekonomisk kris. I vissa länder större och vissa länder mindre. Idag anser vissa att denna kris avtagit något men fortsätter säkert ett tag till.
Den ekonomiska krisen inom EU har inneburit att ländernas ekonomi försvagats vilket i sin tur medfört en väldigt hög arbetslöshet och en ökande fattigdom bland medlemsstaternas medborgare.
Idag lever cirka 17 % av hushållen inom EU under fattigdomsgränsen. I fem länder inom EU lever över vart femte hushåll under fattigdomsgränsen. De länderna är Bulgarien, Grekland, Spanien, Kroatien och Rumänien.

Vad gäller de nordiska länderna så är antalet hushåll som lever under fattigdomsgränsen högst i Sverige (14 %) och lägst på Island (9,2 %). I Finland lever 13 av 100 hushåll under fattigdomsgränsen.
Diskussionerna om EU:s budgetunderskott och de olika ländernas statsskulder har fört bort uppmärksamheten från den nöd många hem idag lider av. Att lösa denna så kallade sociala kris är en av det absolut viktigaste uppgifterna som EU har att jobba med.

En verksamhet som också står under EU att besluta om är bland annat handeln mellan länder. Det är en viktig verksamhet för att få bukt på den sociala krisen på sikt inom EU. För de länder som är med i Euro-samarbetet så finns ännu mycket jobb att göra för att hitta olika finansiella lösningar på de problem som man upplever att systemet haft och ännu har för att på så sätt lösa den ekonomiska krisen inom EU.
Att EU-parlamentarikern Nils Torvalds som på sitt besök på Åland lyfter upp snuset som en av de viktiga EU-frågorna känns milt sagt som ett stort i-landsproblem och ett populistiskt röstfiskeri från hans sida.

Jag hoppas att den åländska kandidaten i EU:s parlamentsval har en lite bredare och humanare syn på vilka frågor som är viktiga att arbeta med inom EU.
Tony Asumaa (Lib)