DELA

Snusfrågan är också viktig

Tony Asumaa tar i en insändare i Nya Åland den 2.10 upp ett antal stora globala frågor. I alla ekonomiska och sociala frågor tror jag att mina varningar för skuldkrisens följder är ganska väldokumenterade och behöver kanske därför inte föras fram i det här sammanhanget. I slutstycket vänder Asumaa sin bestörtning mot mig och beskyller mig för populism för att jag aktivt har engagerat mig i snusfrågan. Asumaa tycks tro att stora och små frågor inte ryms i samma politikerskalle och att en politiker bara kan jobba med en fråga åt gången.

Eurokrisen är naturligtvis oerhört viktig, och som medlem i Europaparlamentets ekonomiska och monetära utskott jobbar jag otaliga timmar per vecka med just de frågorna. Senast förra veckan hade jag möjligheten att träffa europeiska centralbankschefen Mario Draghi för att diskutera de gemensamma insatser som vi hoppas att ska lyckas ta oss ur eurokrisen och få bättre fart på ekonomin och därmed minska arbetslösheten, som i många delar av EU är på en alarmerande hög nivå.

Men att eurokrisen är viktig betyder inte att snusfrågan eller andra frågor skulle vara oviktiga. Alla människor har egna prioriteringar och tycker därför att vissa frågor är viktigare än andra. Detta är helt naturligt och jag respekterar så klart att Tony Asumaa inte tycker att snusfrågan är viktig. Men jag hoppas på samma sätt att han kan respektera att jag tycker att den är viktig.
För mig är den viktig ur flera perspektiv. För det första är förbudet av snus ologiskt. Jag uppmanar ingen att använda någon form av tobak, inklusive snus. Men eftersom man tillåter många andra farligare typer av tobak, men förbjuder mindre ohälsosamt snus, förstår vare sig jag eller många andra avsikten med förbudet. Jag tycker att EU ska ägna sig åt viktigare saker och större helheter, än att reglera snus och lakritspipor. Just därför så är den här frågan också principiellt viktig.

För det andra är det viktigt att inget händer som kunde äventyra de åländska rederiernas snusförsäljning. De stigande bränslepriserna har satt hård press på rederiernas lönsamhet och därför är branschens alla inkomstkällor viktiga.
Rederierna är inte enbart viktiga för Åland, utan för hela Finland eftersom en betydande del av exporten och importen dagligen går på åländska kölar. Men rederierna är naturligtvis speciellt viktiga för Åland eftersom fungerande kommunikationer är livsviktiga för ett ösamhälle.
Den här frågan är just därför betydligt viktigare än en pipa snus.
Nils Torvalds
Europaparlamentariker