DELA

Snus är ingen snus-sak

Förra veckan hade jag äran att träffa en rådgivare till Swedish Match, Ulf Sundqvist, som är väl bekant med Finlands regering och dess kontakter inom EU. Sundqvist besökte Åland för att informera delar av vår åländska regering bland annat i ”snusfrågan”. Sverige är den enda medlemsstaten inom EU där snus får marknadsföras, eftersom Sverige förhandlade fram ett undantag från förbudet i samband med anslutningen till Europeiska unionen. Finland däremot bryter mot de skyldigheter landet har enligt gemenskapsrätten, eftersom republiken Finland inte har säkerställt att Åland integrerar det handelsförbud mot snus som ingår i gemenskapsrätten i sin lagstiftning.

Finland har inte heller säkerställt att handelsförbudet mot snus iakttas på fartyg som är registrerade i Finland. Detta är en väldigt viktig fråga som kan ha stora ekonomiska konsekvenser för Åland, då fartyg som trafikerar Östersjön kan komma att byta till svensk flagg för att inte mista försäljningen av snus – som läget är nu säljer till exempel Eckerölinjen snus endast då de rör sig på svenskt vatten vilket Åland och Finland trodde sig kunna fortsätta med, vilket nu EU bestämt anser att inte är lagligt – således kan Finland och troligtvis Åland vänta dryga böter så småningom om inte denna fråga löses snabbt – vi talar om miljonbelopp i euro – alltså är inte snus en ”snus – sak”!

Detta visar än en gång att vi behöver arbeta för att Åland skall ges mera plats i finska regeringssammanhang samt en egen plats i EU – då behöver vi kunna språket, eller hur? Så gott folk inget ont som inte för med sig något gott – nu måste vi hålla tummarna för att det går vägen för Åland i Snusfrågan – i annat fall mister vi en betydande del inkomster från sjöfartens del.
S Ålund (s)