DELA

”Snömos” om stadsskatten

För att klara investeringen av Trobergshemmets till en kostnad på mellan 15-17 miljoner euro och upprätthålla nuvarande servicenivå samt att få ekonomin i balans stöder socialdemokraterna i Mariehamn en höjning av kommunalskatten från nuvarande 16 % till 16,5%.
Både den frisinnade/obundna och Mariehamns framtid har i insändare motsatt sig en förhöjning. Det gemensamma har varit att ingen av grupperingarna kommer med konkreta förslag till vilka inbesparingar som måste göras för att bibehålla nuvarande skatteprocent.

FS/OB säger att de kommer ”att presentera ett handlingsprogram för sitt fullmäktigearbete 2009-2011 där fokus kommer att vara på offensiva åtgärder åtgärder, på strukturella förändringar och på politikens kärnfråga”. Snömos!
År efter år har vi i stadsfullmäktige hört liknande visor. Nej bästa FS/OB det räcker inte. Ni måste för mariehamnarna klargöra konkret vilka åtgärder ni har för avsikt att göra och hur det påverkar den nuvarande servicenivån.
Innebär det sämre social service, större barngrupper på dagis, större elevgrupper i grundskolan etc.? Varför jag nämner dessa grupper är nämligen att budgeten till 80 % innefattar social- och skolbudgeten.
Så under debatten på tisdag måste ni för att vara trovärdiga berätta vad era förslag till strukturella förändringar etc. innebär och konsekvenserna av en bibehållen skatteprocent om 16 %.
Christian Beijar
socialdemokraternas gruppordförande