DELA

Snedvridning av konkurrens

Hur är det möjligt att Folkhälsan på Åland beviljas 604.000 euro med uppmaningen prioritera barns och ungas simundervisning?
Syftet i sig är gott men följden är att bidraget snedvrider totalt marknadsläget för simundervisning på Åland. Det finns enskilda företagare som har startat och bedrivit babysim och simundervisning för barn på Åland år 1996 långt innan Folkhälsan på Åland hade inlett simundervisning.
Hur skall enskilda företagare kunna konkurrera med en aktör i den tredje sektorn som är i praktiken finansierad av Penningautomatmedel?

Bidraget från Penningautomat Föreningen förstör inte marknaden enbart för privata näringsidkare. Simsektionen för IFK behöver medel för sin verksamhet. Det uppstår stora kostnader för deltagande i simtävlingar i Finland och Sverige, likaså betalas det ersättningar och lön för tränare och bassänghyror. För att finansiera verksamheten har det sålts toalett och hushållspapper från dörr till dörr. Det ordnas simskolor och träning där babysim och knattesimmet tar slut på den privata sidan. Bidragen till Folkhälsan hotar direkt denna verksamhet i och med att aktörerna konkurrerar helt med ojämna förutsättningar.
Bidraget på 604.000 euro överstiger miniminivån på 300.000 euro i Statsunderstödslag 27.7.2001/688 och strider direkt emot paragraf 7 i nämnda lag:
”4) beviljandet av statsunderstöd inte bedöms orsaka mer än ringa snedvridning av konkurrensen och verksamheten på marknaden i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.”
Jag undrar hur Ålands Landskapsregering har resonerat vid beviljande av bidraget och vilka möjligheter det finns för övriga aktörer att bli beviljad motsvarande bidrag så att alla aktörer kan konkurrera på lika villkor?
Nils Manelius