DELA

Sned skärgårdsdebatt

Moderaterna undrar i måndagens tidning varför inte alla partier var inbjudna till socialdemokraternas debatt om skärgårdstrafiken.
Förklaringen framgår av ordförande Gunells svar: ”vi ville utmana regeringen på deras skärgårdspolitik”. Alltså den sedvanliga missnöjespopulismen med eländesbeskrivningar och konfrontation mot landskapsregeringen, inga egna alternativ och lösningar .

Jag anser att det hade varit naturligt att debattera med Moderaterna och Obundna som har representanter som är insatta i frågan och kan argumentera för olika alternativ.
En bredare debatt om skärgårdstrafiken hålls i Ålands lagting den 5 september i anslutning till ett meddelande från landskapsregeringen om skärgårdstrafiken.
Alla partier som är representerade i lagtinget torde vara välkomna att delta.
Olof Erland (Lib)
lagtingsledamot