DELA

Snart börjar väl ÅMHM granska alla studsmattor

För en vecka sen såg jag rubriken ”Att följa lagen skulle kosta 1,2 miljoner euro” i tidningen.

Det var då ÅMHM (Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet) hade gjort en granskning av daghemmen på Åland.

Hade någon klagat på kvaliten på daghemmen? Nej, det framkom ingenstans. Men ÅMHM hade mycket att klaga på. Så mycket att det visade sig att ett enda daghem på Åland (Brändö) följde deras tolkning av lagen. Eller var det kanske bara en slump att de hade följt ÅMHMs tolkning? Eller hade alla de andra daghemmen tolkat lagen rätt?

Enligt ÅMHM borde exempelvis daghemmen ha högskoleutbildad personal på plats då barnen äter sitt morgonmål. Jamen de stackars barn, som äter hemma då? De har ju sällan föräldrar hemma med högskoleutbildning på området?

Mariehamns stad räknade ut att det skulle kosta staden 1,2 miljoner att uppfylla ÅMHMs krav. Det gör att jag gissar att kostnaden blir ca 3 miljoner för hela Åland. Per år.

Barnomsorgslagen är relativt ny. Detta var kanske den första granskningen man gjorde.

Om ingen klagat på kvaliten på daghemmen, så borde väl de ansvariga politikerna snabbt fundera över hur man kan undvika denna tilläggskostnad. Allt kostar som bekant – utom flyktingmottagning – och i dagens ekonomiska läge så gäller det att vara kostnadsmedveten. Mycket.

Vis av erfarenhet, så måste jag väl också förtydliga att jag inte är barnfientlig, utan enbart kritisk till denna hantering.

Frågan är ju nämligen om det är så att ÅMHM har tolkat reglerna för hårt? Frågan är ju också vad politikerna avsåg med lagen? Från artikeln framkom inte vilken paragraf de bryter mot, men en googling av lagen visar snabbt att LR har möjlighet att komma med direktiv angående tillämpningen i vissa fall.

ÅMHM har även tidigare visat sig ganska hård vid sina tolkningar. Var det inte så att man under Öppna Gårdar inte kunde ha barnaktiviteter, för att ÅMHM inte godkände dem? Snart börjar de väl granska alla studsmattor på Åland också?

Nu borde ansvariga politiker snabbt se igenom paragraferna, tolkningen och kostnadseffekterna. Och kanske skriva ett nytt direktiv för att spara 3 miljoner per år. Det betyder 12 miljoner under en mandatperiod. Mer än LR plockade ur pensionsfonden för att formellt få en budget i balans. Det är väldigt mycket pengar.

Vid politiska beslut är det alltid viktigt att man även ser till kostnaderna, inta bara till vad man uppnår.

Det anser jag. Det anser vi.

Stephan Toivonen

Åländsk Demokrati ubv