DELA

Snart är byggsektorn på svenska

Inom kort har vi en ny plan- och bygglag för Åland.
Det kanske bästa av allt är att vi nu kommer att få en byggsektor som kan arbeta och verka helt på svenska. Införandet av de svenska byggbestämmelserna kommer att både höja kvaliteten i byggandet och också minska antalet missförstånd på grund av språkproblem. En följd blir att det kommer att behövas mer utbildning inom byggbranschen och för myndigheterna. Jag är övertygad om att alla välkomnar mer utbildning inom byggbranschen.
Branschen har under en längre tid utbildat sitt fackfolk enligt de svenska regelverket eftersom det inte gått att få tag på relevanta utbildningar och kurser på svenska.

Under en tio års tid har det funderats på olika lösningar. Dels har man övervägt att översätta de finska bygganvisningarna (sk RT kort) men det har visat sig bli mycket kostsamt. Ett annat alternativ som diskuterats är att göra upp en helt egen byggbestämmelsesamling för Åland. Vilket också skulle vara ett mycket omfattande arbete.
Nu sittande regering gick istället in för att förhandla med Sverige om möjligheten att använda de svenska byggbestämmelserna. Jag var tillsammans med några tjänstemän till Boverket och diskuterade fram en lösning. Glädjande nog fanns inga direkta hinder.
De svenska byggbestämmelserna är inte direkt kopplad till den svenska lagstiftningen, vilket gör det till och med redigare för Åland än att använda de finländska byggbestämmelserna. Dessutom kan vi köpa böckerna till självkostnadspris och vi kan fast klistra på ”Ålands byggbestämmelsesamling” på böckerna om vi så önskar.

När lagen förhoppningsvis är klubbad på måndag är det dags att ta fram en förordning som ytterligare verkställer lagens intentioner.
Jag förstår egentligen inte hur det fungerat tidigare. Jag har fått mig till livs skräckhistorier där man inom branschen fått gissa sig till vad det står när man inte hittat informationen på svenska.
Britt Lundberg (c)
Byggnadsansvarig i landskapsregeringen