DELA

Snålblåst

En snålblåst viner över Ålands nejder
och varje träd omskakas hårt och omilt
Det böjer sig för maktens tunga famntag,
blir stående avklädda lövverks glansen.

Och såsom nordanvinden klär av träden,
rör sökarljusets snålblåst politiken
och samma sökarljus rör maktens boning,
där lag och ordning tappats bort om dagen.

Med häpnad står de godtrogne och tiger
hart när bedövade av harm och undran.
Vart har väl ärligheten tagit vägen?
Bekvämlighet och falskhet finns om hörnet?

Men maktens mänskor slingrar sig och ”velar”’
jag visste int – jag trodde int – det är int sanning.
Det är nog si och så och kanske si, ges i förklaring
och knappt man ansvar tar för gångna felsteg.

Låt högarna av stenkolstjära ligga.
Låt viktigt ärende bli obehandlat.
Om nitton år så är det preskriberat,
och ärendena växer till ett sopberg.

Men fattiga och gamla de skall straffas
Har de en mise-räkning obetald – så indriv.!
Gå in på enskilt konto, ta ut pengar.
På något sätt måst samhället fungera!

D.Jansson