DELA

Snabbt tunnelbeslut sparar tiotals miljoner

På basen av tunnelutredningarna som gjorts allt sedan 1992 kan vi snabbt ta beslut om tunneln till södra skärgården som planeras enligt EU:s regelverk. Genom att upphandla den säkra tunneln mellan Svinö och Degerby med hjälp av partnering i kombination med offentlig privat samverkan med 30 års kontraktstid minimerar vi startsträckan, kostnaderna och riskerna. Ett snabbt beslut har många ekonomiska fördelar:

1. Ju snabbare Tunnelkortrutten, tunnel plus hamn på östra Föglö, är på plats desto snabbare börjar landskapsregeringen tjäna 4-5 miljoner euro per år netto jämförelse med dagens upplägg. Detta med punkterna nedan obeaktade.

2. Idag är räntorna betydlig lägre än den låneränta på 1,9 procent som ligger till grund för inbesparingskalkylen ovan. Med en ränta på t ex 0,9 procent ökar landskapsregeringens inbesparing med ytterligare drygt 35 miljoner euro under kontraktstiden.

3. På ministernivå i Helsingfors har vi fått erfara att sysselsättande satsningar på infrastruktur skall få Finland på fötter efter krisen. På basen av erfarenheter från liknande projekt i Norden kommer tunneln att sysselsätta i medeltal 400 personer per år under den cirka fyraåriga byggtiden. Då både vi ålänningar och de finska tunnelbyggarna nu är undersysselsatta är chanserna att erhålla extra anslag från staten bättre än vanligt.

4. Miljöministeriet i Helsingfors har informerat oss om att beslut om vilka projekt som kommer att erhålla bidrag från återhämtningsfonden tas före årsskiftet. Då återhämtningsfondens målsättningar matchar tunnelns målsättningar är förutsättningarna goda. Förutom direkta bidrag kanaliserar den europeiska centralbanken dessutom 27 miljarder euro till Finland för uppköp av bland annat värdepapper.

5. Ålands Natur och Miljö lyfte nyligen möjligheten att erhålla förmånlig finansiering från EU:s Gröna giv. Ett snabbt agerande ökar chanserna för ett positivt beslut för tunnelkortrutten som minskar koldioxidutsläpp med cirka 6 000 ton per år. Ju snabbare vi kommer igång desto snabbare löper kontraktstiden ut och tunneln överlåts kostnadsfritt till landskapsregeringen. Då kommer intäkterna från de förmånliga biljetterna både täcka de kvarvarande låga drifts underhållskostnaderna och även generera ett överskott till landskapsregeringens kassa.

OTTO HOJAR

FS LINKS