DELA

Snabbare beslut behöver komma om ekonomin

Att finansminister Torbjörn Eliasson (C) säger att landskapet kommer att behöva uppta lån för att klara av den ekonomiska situation som uppstått till följd av coronakrisen är en värdefull insikt.

Det betyder att man redan nu kan lägga upp planerna för en hållbar ekonomisk politik för att balansera finansieringen av krisens effekter med både lån och Paf-medel.

Det är viktigt att finansieringshelheten diskuteras ordentligt och att landskapsregeringen snarast presenterar planen för lagtinget. Det är knappast realistiskt att vänta med nästa tilläggsbudget till juni. Den måste komma fortare. I riket lägger regeringen Sanna Marin budget efter budget i rask takt för att upprätthålla stabiliteten i landet. Den senaste på över 4 miljarder euro. Den innehåller 1 miljard till kommunerna samt ett direktstöd till småföretag på 2 000 euro i månaden. Dessutom 723 euro till vårdnadshavare som tvingas stanna hemma på grund av stängda skolor och dagis. På Åland borde vi se till att våra företag och medborgare får minst motsvarande förmåner som i riket.

Det finns förståelse för att landskapet Åland lånar pengar till följd av en djup kris i ekonomin i syfte att hjälpa företag, människor som förlorat sin inkomst, till barnfamiljer och för att trygga sjukvård och äldreomsorg.

De lånedelar i stödpaketet från förra tilläggsbudgeten som det inte finns efterfrågan för, kan göras om till direkta stöd till småföretagen. Det är mycket positivt att Ålandsbankens företagsavdelning bedömer att de flesta åländska företag kommer att klara sig och att vi inte behöver se en flodvåg av konkurser på Åland. Det vore en god nyhet för alla.

Kommunerna behöver också få konkreta besked på vilket finansiellt stöd de kan få från landskapet om de nu går in för att stöda sina medborgare, exempelvis genom att avlyfta avgifter och behålla personalen i arbete framom permitteringar.

Landskapsregeringen kan också direkt besluta om att utdela ett par extra barnbidrag till barnfamiljerna, vilket är ett etablerat system och ett säkert sätt att stöda dem som nu har alla barnen hemma vid matbordet i stället för i skolornas matsalar. Dessa pengar hamnar med all säkerhet i den lokala handeln.

Att ett samhälle tar lån är inte något tecken på svaghet, det är en normal del av finanspolitiken världen över. För den skull ska man inte skuldsätta sig över öronen så som USA, Japan, Spanien och Italien, utan föra en sund ekonomisk politik för att stabilisera ekonomin. De extra medel som ägaren landskapet väljer att ta ur bolaget Pafs kassa var öronmärkta att gå till finansiering av tillväxtfrämjande åtgärder och omställning till en grön, fossilfri ekonomi. Det är betydligt svårare att motivera Ålands lagting att uppta lån för att finansiera en hållbar utveckling. Den agendan måste också överleva krisen och inte glömmas bort.

CAMILLA GUNELL (S)