DELA

Snabba som blixten

Liberalerna påstår att landskapsregeringen är senfärdig med att ta fram en ny lag om bostadsbidrag. Faktum är att en snabbare lagstiftningsprocess än den som rör bostadsbidraget knappast går att åstadkomma.
För landskapsregeringen har det varit viktigt att det, för de som lyfter bostadsbidrag, inte uppstår månader då man inte kan betala ut bostadsbidraget på grund av bristande lagstöd. Det var nämligen ett sådant vägval som landskapsregeringen ställdes inför. Orsaken var följande.

Åland har haft en blankettlag om bostadsbidrag, dvs samma lag som i riket, sedan 1975. Att denna lag skulle förnyas kom till landskapsregeringens kännedom först då social- och hälsovårdsministeriet lade ut information om detta på sin hemsida den 13 november 2014. Trots att landskapsregeringen hade haft ett möte med FPA den 15 oktober och ett möte med social- och hälsovårdsministeriet i Helsingfors den 28 oktober 2014 beträffande ny lagstiftning togs inte denna fråga om en ny lag för bostadsbidrag upp i diskussionerna. Lagändringen i riket kom alltså till vår kännedom i ett ytterst sent skede.

Det blev nödvändigt att agera blixtsnabbt för att få en åländsk blankettlag på plats så snabbt som möjligt. Den 20 november hade landskapsregeringen en första överläggning i ärendet och den 24 november var ett utkast till ett lagförslag klart att börja behandla politiskt.
Lagen syftar till att förenkla kriterierna för att få bostadsbidrag och varken bostadens ålder, storlek, eller uppvärmningssystem ska vara avgörande för bidragets storlek. Det är bara bostadens läge och antalet personer i hushållet som räknas. Bidraget beräknas bibehållas eller öka för majoriteten av de som lyfter bidrag och för landskapets del ökar kostnaderna under 2015 med ca 70.000 euro och för år 2016 med ca 118.000 euro.

Liberalerna vill öka landskapets utgifter med ytterligare 75.000 euro för år 2015 och med ytterligare 127.00 0 euro för år 2016 utan närmare utredningar och analyser. Enligt den utredning som gjorts av social- och hälsovårdsministeriet i september 2014 är kommungrupp 3 den rätta för Mariehamn. Det är också den grupp som de åländska pensionstagarna som lyfter bostadsbidrag hör till.
Landskapsregeringen avser att ge ÅSUB i uppdrag att göra en fördjupad analys av medelhyresnivåerna på Åland, de ekonomiska konsekvenserna för bidragstagarna och vid behov återkomma i nästa års budget samt även ta förnyad ställning till om det krävs ytterligare lagändringar.
Carina Aaltonen (S)
Socialminister