DELA

Snabba frågor till Runar Karlsson, C

Tog del av dina tankar om hur du ser på Åland i framtiden. Saknar problemlösningar eftersom du inte beskriver problemen, men i alla fall.

Fråga 1: Är detta dina och centerns tankar och politik eller kan vi förvänta oss olika utspel från centerns lagtingsledamöter i fråga om den framtida kommunkartan?

Fråga 2: Varför anser du nu att folkomröstningarna i flera kommuner skall åsidosättas? Du har tidigare försvarat dessa.

Fråga 3: Varför vill du slå ihop Sottunga med Kökar, som inte vill slå sig ihop med någon, och inte med Föglö som har en bättre ekonomi?

Fråga 4: Vad löser en sammanslagning mellan Brändö och Kumlinge? Är Brändös folkomröstning inget värd i dina ögon?

Fråga 5: Du nämner grundskolan. Anser du att det är rätt att skapa en centraliserad större enhet, KHS, för högstadiet i Jomala istället för att skapa 2 enheter inom SÅHDen?

Fråga 6 och lite längre: Hur löser dina föreslagna kommunsammanslagningar de utmaningar som Åland står inför? Ditt förslag är att Åland i framtiden skall bestå av 13 kommuner. Har dessa 13 kommuner styrkan och verktygen för att klara sina åtaganden för sina invånare och hur kommer deras situation, både kommunerna och invånarnas, förändrats med ditt förslag?

Vi behöver se till helheten

MIKAEL STAFFAS

LIBERALERNA