DELA

Smid nu när järnet är varmt

Ålänningen Ingemar Johansson beskriver på ett belysande sätt de utmaningar som föreligger idag då man ska studera skärgårdsfärjornas tidtabeller. Ännu mer knepigt blir det då man ska försöka sig på en bokning på nätet. Då ska man ha god lokal kännedom. Det blir inte bättre om man redan i skolan råkat ligga hemma i påssjuka under den tid då de övriga skolkamraterna i klassen läste Ålands geografi och sekvensen om Ålands skärgård.

Här gäller det att veta ibland exakta namn på enskilda byar och ibland i vilken kommun eller del av skärgården de ligger. Sedan ska man börja boka in etappvis och när man kommer till slutet kan det väl hända att man får beskedet att färjan är fullbokad. Då är det bara att göra som i Afrikas stjärna, börja om från början.

Nästa sommar kan vi förvänta oss en ny välkommen boom av hemestrande bil- och cykelturister i skärgården. Landskapsregeringen, i vars makt utvecklingen på det här området ligger, bör nu i brådskande ordning möjliggöra och visa på exempel på hur man kan lägga upp sin färdplan och hur den matchas mot skärgårdsfärjornas tidtabeller. Låt tillsammans med Visit Åland visa på kombinationer som gör det möjligt att fortsätta färden från Korpo till Kökar och vidare via Sottunga och Föglö till Kumlinge, vidare via Brändö tillbaka till fastlandet genom Osnäs.

Vill man se fasta Åland blir Vårdö en destination för returen som påbörjas genom den norra skärgården. Logistiken finns redan men den behöver synliggöras och marknadsföras. I sydvästra Finland finns de potentiella besökarna och volymer som kan spilla över och vitalisera skärgårdsturismen som även skulle förtjänas av säsongsförlängare av olika slag. Dessa besökare förstärker underlaget för upprätthållandet av en välfungerande infrastruktur i skärgårdskommunerna.

Det är många som vill se Åland och för många är Åland explicit skärgården. Bästa strateger, passa på att smida nu när järnet ännu är varmt.

RAINER JUSLIN

LAGTINGSLEDAMOT (LIB) OCH ORDFÖRANDE I KOMMUNSTYRELSEN PÅ FÖGLÖ