DELA

Smartare utan panik

Åland har historiskt hanterat lågkonjunkturer väldigt bra. Vi har anpassat vår ekonomi till de nya utmaningarna samt kunnat förlita oss på ett starkt näringsliv. Samarbetet mellan näringslivet och det offentliga har fungerat smidigt, vilket inte minst exemplifieras av det samarbete mellan offentligt och privat som räddade Orkla kvar på Åland.

Jag tillbringade en kväll med företrädare för det finländska näringslivet som gästade Åland. De var förtjusta över vilket fantastiskt samhälle Åland är. Det kändes inte alls som om de var i samma land, sade många.

Utvecklingen av stadskärnan var ytterligare en glädjande nyhet. Vi stadsbor har verkligen väntat på att det ska ske en konkret utveckling just på denna tomt. Vi socialdemokrater är tacksamma och glada att ägarna vill satsa och utveckla stadens centrum.

Det ekonomiska arbetet i stadsstyrelsen i Mariehamn har gått från mörka moln mot solsken. Ekonomisk rapport efter rapport visar stora ökningar i samfundsskatterna. Det går bra för våra företag. Går det bra för Mariehamns näringsliv så går det rimligtvis bra för det åländska näringslivet, och det ger oss politiker och det offentliga nya möjligheter till förändringsarbete.

Vi behöver inte jobba med kniven på strupen, och därmed smartare och mindre panikartat. Det betyder inte att kravet på effektivering och strukturförändringar stannar upp, tvärtom. Men vi ska inte spara sönder och lägga ner, utan hellre förändra och utveckla. Vi ska ta exempel från vårt dynamiska näringsliv.

Politiker som leder den offentliga sektorn måste tydligt och konkret komma med budskap och därmed sammanhängande strategier hur vi förverkligar förändringar. En politik som stimulerar till tillväxt är det vi ska satsa på.

Vi vet inte vilka branscher som kommer att vara vinnare och vilka förlorare i framtiden. Därför måste det offentliga garantera effektiva och funktionerande ramar som näringslivet kan lita på.

Sara Kemetter (S)