DELA

Smaklöst, Söderlund

Det är både smaklöshet, feghet och direkt förtal som styrelsens ordförande Rune Söderlund sysslar med, då han till tidningen säger att ”Rasmus gjorde nada”. Och att ”Basilier bär skulden”. Dylika påhopp i offentligheten på en avskedad kommundirektör, som varit i tjänst lite över fyra månader, är inte god förvaltningssed.

Visserligen förstår man att styrelsens ordförande kanske har fått kalla fötter, och nu, som en efterkonstruktion, låter skriva in dylik kritik i ett protokoll för att kunna dra fram det till förvaltningsdomstolen. Men efterkonstruktion är alltid, just precis det, en efterkonstruktion. På kommunfullmäktiges sammanträde den 16.4 2015, då majoriteten hävde kommundirektören ”under prövotiden” frågades det uttryckligen, ”vad har han gjort för att förtjäna detta” och då läste mötets ordförande Henrietta Hellström bara upp styrelsens förslag till fullmäktige. Och det är den orsaken man gjort beslutet på.

Man förstår mycket väl att bokslutet inte hann bli klart före 30.4 då processen sattes igång. Sedan 15.2 2015 har styrelsen (minus viceordförande John Hilander) och fullmäktiges presidie jagat kommundirektören med blåslampa. Det var, enligt protokoll, upprepade möten som enligt presidierna ”inte lett till förbättring” och därför sammankallades fullmäktige den 30.3 2015 för hävning av anställningen inom prövotid. Det man nu i sin efterkonstruktion emellertid inte kommer ihåg är, att på fullmäktiges sammanträde 22.1 2015 presenterades idén om att samarbetsavtalet med Hammarland skulle sägas upp, och att kommundirektören skulle sköta ekonomin.

Dessutom berättades det att Hammarlands ekonom skulle bistå vid bokslutsarbetet. Då var alla rörande överens om att detta var en bra idé. Det blev inte så att Eckerö kommun fick denna hjälp genast, och det kan inte vara något styrelsen varit ovetande om. Istället påbörjade man en klappjakt av sällan skådat vansinne på den kommundirektör som man två månader innan anställt och varit riktigt nöjd med.

Det är emellertid lite roligt att styrelsens ordförande Rune Söderlund i tidningen påtalar att fd. kommundirektören förorsakat kommunen extra kostnader i och med det att det nu måste tas in resurser för att få bokslutet gjort. Hade styrelsens ordförande trott att bokslutet skulle ha varit färdigt redan 30.3? Så tidigt tror jag inte bokslutet varit klart tidigare heller?

Ja, det skulle blivit billigare då, men inte skulle ekonomen från Hammarland heller varit gratis, och ”som man bäddar får man ligga”. Att få ett helt bokslut gjort kan ju vara värt sitt pris, men hur skall styrelsens ordförande och fullmäktiges presidie kunna förklara att för ”nada information” (det juristerna sade skulle jag kunnat rada upp gratis) av två jurister från DKCO betalar man 17000 € + moms = 21000 €! För vi talar om under 30 min presentation. Det blir nog rätt så svårt!

Nämnas bör att på fullmäktiges sammanträde 30.3 2015 föreslog jag att förtroendet för styrelsen skulle prövas. Efter att ajournera mötet (utan omröstning) föreslog fullmäktiges ordförande, Marie Löfström att ett utskott skulle utses för att utreda denna ev brist på förtroende. Efter omröstning valdes Marcus Eriksson till ordförande och sammankallare för utskottet. Ännu har detta utskott inte sammankallats! Och då talar vi om förtroende för styrelsen! Och inte har ärendet om att utreda om socialnämndens ordförande Jan-Anders Öström suttit olagligt i både styrelse och fullmäktige för DGH heller beretts, trots att protokollen visar att detta är fallet.

Man väljer noggrant vad man tar upp och inte gör, eller hur? Om inte för annat så för att visa sin makt.

Kerstin Wikgren (MSÅ)