Här har vi samlat alla kandidaters insändare. Du kan filtrera insändarna genom att välja i kategorierna nedan.


Småföretagare borde rösta på (S)

Läser en tidningsnotis där moderaternas fullmäktigeledamot Petri Carlsson förärar Socialdemokraterna att han i sista stund nu funnit lite motivation och väljer att ställa sig till förfogande ytterligare en period i stads politiken. Frågan som motiverade Petri var Mariehamns centrumutveckling.

Som lite bakgrundsfakta så har Socialdemokraterna och Moderaterna i Mariehamn allt som oftast hittat konsensus i frågor som berör att ta fram stadsplaner och styrdokument hur vi vill att staden skall utvecklas. Vad som sist och slutligen skiljer Socialdemokraternas och Moderaternas sätt att genomföra den överenskomna politiken är att moderaterna har med få undantag haft som regel att gå emot och bryta planer och överenskommelser de själva varit med och utarbetat då det inkommit önskemål från större fastighetsägare att frångå gällande planer. Uppfattningen bland många mindre fastighetsägare är att Moderaterna då helt bortser från att beakta grannar och kringliggande verksamheter. Filosofin uppfattas alltså utgående från ”störst kör först”.

Socialdemokraterna försöker däremot alltid att beakta småföretagare, egnahemshus- och mindre fastighetsägare i området. Vad Socialdemokraterna särskilt slår vakt om är småföretagarnas fortsatta möjlighet att verka och erbjuda sitt sortiment anpassat för den åländska kundkretsen. Viktigt för denna grupp av handlare som i Mariehamn till stor del består av kvinnor är att de kan erbjuda service åt sina kunder i anpassade lokaler till skäliga hyror.

Personligen menar jag att Petris och Moderaternas allmänna politik där de frångår stadsplaner öppnar upp för större kedjor att etablera sig som på sikt kommer slå ut handlarna som erbjuder ett sortiment anpassat för den åländska konsumenten.

Så om jag vore en småföretagare i Mariehamn med en rörelse inom handel, restaurang- eller café så skulle jag rösta på Socialdemokraterna eftersom vi håller linjen som ger er långsiktiga verksamhetsförutsättningar.

MARTIN NILSSON (S)