DELA

Små kommuner skapar mervärde

Efter att ha besökt Föglö och träffat engagerade föglöbor är vi stärkta i vår uppfattning att det är kommunerna som är bäst på att hantera den service som skapar folks vardag. Liksom på Kökar och i Sottunga finns en urstark och aktiv vilja att utveckla sin bygd och göra det lokalt och självstyrt. På Föglö gick sjuttio procent av befolkningen till valurnorna för att välja sitt fullmäktige vid senaste val. Skulle de göra det om fullmäktige satt i Mariehamn?

Här finns ett synnerligen aktivt kommunkansli som är kärnan i det mesta som händer på Föglö. Här ordnas näringslivsutveckling och här erbjuds alla nyfödda barn aktier i åländska bolag. Man satsar för att locka till nyinflyttning och man gör det tillsammans.

Vad som skulle hända om Föglö kommun plötsligt försvann och gick upp i en större helhet är enkelt att begripa. När besluten fattas någon annanstans blir det sällan som man tänkt sig. Det är tydligt att Ålands landskapsregering behandlar de åländska kommunerna på samma sätt som Finlands regering allt oftare behandlar landskapet Åland. Det är odemokratiskt och skapar misstro och ökar klyftan mellan medborgare och makt.

Vi rekommenderar landskapsregering och lagting ett besök ut i verkligheten för att prata med de människor som allt oftare glöms bort när de strukturella reformerna ska tvingas igenom. Centern är inte mot förändring men vi vill att reformerna ska genomföras i dialog med berörda parter. Det är vår självstyrelse värd och de är vi alla skyldiga varandra och vår gemensamma historia. Demokrati är inte att domdera och bestämma, det är att lyssna på alla. Majoritetsförtryck är inget som klär ålänningarna; individernas rättigheter är viktigare än centraliserad makt.

Åländsk Center

Jörgen Pettersson

Annika Hambrudd

Mathias Johansson

Carina Eriksson

Anna Holmström

Jenny Schuhmeister