DELA

Slutreplik till Lagerberg

Jag känner att det nu är dags att avsluta debatten med Henrik Lagerberg och tackar för att han hjälpt till att debattera några principiellt viktiga frågor i Ålands nya barnomsorgslag.
Vidare tror jag att läsarna nu, på basen av våra insändare, ganska lätt kan avgöra vem av oss två som förespråkar en arbetslinje.
Anthonio Salminen (FS)