DELA

Sluta tryna med drönare

Du som roar dig med att tryna på folks privatliv, bland annat mitt, med drönare: Sluta med det, din nyfikenhet är brottslig.

Så här står det i strafflagens 24 kapitel, 6 §:

Olovlig observation

Den som obehörigen med en teknisk anordning

1) iakttar eller avbildar en person som vistas på en hemfridsskyddad plats eller på en toalett, i ett omklädningsrum eller på någon annan motsvarande plats, eller

2) på ett integritetskränkande sätt iakttar eller avbildar en person som vistas i en sådan byggnad eller lokal eller på ett sådant omgärdat gårdsområde som avses i 3 § och dit allmänheten inte äger tillträde, skall för olovlig observation dömas till böter eller fängelse i högst ett år.

Försök är straffbart.

11 §

Definition

Hemfridsskyddade platser är bostäder, fritidsbostäder och övriga utrymmen som är avsedda för boende, såsom hotellrum, tält, husvagnar och fartyg som kan bebos, trappuppgångar i bostadshus samt gårdar som utgör de boendes privata område och de byggnader som är fast förbundna med sådana gårdar.

TITTE TÖRNROTH