DELA

Sluta svamla, Eliasson

Jag påstod i min förra insändare att Torbjörn Eliasson farit ovarsamt fram med sanningen. Nu har det hänt igen.

I insändaren ”Inget hemlighetsmakeri i finansutskottet” så skriver du att efter att golfklubben ”föreslagit hur en dragning av en 18-håls golfbana kan göras i det aktuella området på ett optimalt sätt är klubbens avsikt att arrendera en del av Stornäset för ändamålet”.
Vid vandringen på Stornäset påstod du att klubben ville arrendera hela Stornäset ett år för att sondera var man bäst kunde placera banorna.
Du ville inte höra talas om något undantag, men nu har klubben redan helt plötsligt sina planer klara.Varför fick vi då inte veta något om det i byagården Österåker?

Visst, det kom till sist efter påtryckning från publiken upp en skiss, där det visades ett område på östra sidan om Slottssundet och hela udden. Varför ville golfklubben då arrendera hela Stornäset för planering?
Var det redan planerat i dalen vid landskapsstugan då du frågade runt vad vi tyckte och jag inte svarade?

Till sist tycker jag att du kan sluta svamla om att anlägga banorna så att ”Stornäsets miljö- och rekreationsvärde samt ortsbefolkningens önskemål tillgodoses”. Det är endast den del av ortsbefolkningen som spelar golf som då kommer att tillgodoses. Det vet du lika bra som jag att Stornäset blir förstört som värdefullt, orört naturområde.

Lennart Karlsson
Kastelholm