DELA

Sluta mörka!

Vad är det som orsakar politikerförakt om inte när misstag tystas ner, locket läggs på, och affärer reds ut internt. Vi har inget konstitutionsutskott som i Sverige så vem annan än polisen skulle vara rätt instans att reda ut eventuella oegentligheter inom vår administration.
Det är märkligt att bara för att alla tilläggsbeställningar har investerats i Skarven anses det ok, speciellt när det mesta bara har orsakat problem och förseningar och när slutresultatet blivit en halvmesyr?
Att högsta ledningen nu tar i detta med krafttag är helt rätt!
Bernt Randelin