DELA

Sluta klaga på regeringen under presskonferenserna

Alltid då tillfälle ges lyssnar och ser jag på måndagarnas presskonferens i Ålandskanalen. ÅHS-infon är alltid saklig och lugn, utan försök att hetsa upp eller oroa folk, något vi har all orsak att vara nöjda med.

Däremot blir jag ständigt irriterad på de närvarande politikernas sätt att titt och tätt klaga på landets regering och det utan större orsak. Den ovanan bidrar till att undergräva invånarnas tillit till de styrande i landet, något som skapar missnöje och oro.

Under till exempel pandemier och krig behöver vi alla stå enade och hjälpas åt för att minimera de olägenheter som situationen orsakar. Split är aldrig av godo medan däremot överseende med mindre felbedömningar då situationen är trängd är att rekommendera.

Jag har många minnen från efterkrigstiderna och är mycket stolt över vad mitt land på kort tid åstadkommit.Från att ha varit ett utarmat och splittrat land efter frigörelser och krig är vi nu ett välfärdsland.

Jag tänker på lagen om skolmat för alla skolbarn som kom 1943, mitt under brinnande krig , då det mesta måste gå till soldaterna vid fronten. Jag tänker på barn- och mödrarådgivningarna som fanns redan i början på 1940- talet. Jag tänker på barnbidragen och lådan med babykläder som var livsnödvändiga för många.

Så ska vi inte glömma kvinnors rösträtt som vi var tidiga med.

Detta och mycket annat har vi att glädjas över i vårt välfärdsland.

I krislägen som nu, med svajande ekonomi och ställvis brist på sjukhusplatser, är klander och förebråelser till ingen nytta. Sämja och sammanhållning däremot kan hjälpa oss framåt på den svårforcerade coronastigen.

MAJ-BRITT JANSSON