DELA

Sluta gnälla på omsorgens kostnader

Sin vana trogen kritiserar Mariehamns stad stigande kostnader i Ålands omsorgsförbunds budget för 2016. Skulle beredande tjänsteman sätta sig in i varför kostnaderna stiger och delge detta till de förtroendevalda visar verkligheten att kostnaderna stiger på grund av ett ökat antal klientplatser – platser som samhället enligt lag är skyldigt att tillhandahålla.

Att i ett sådant läge kräva budgetdisciplin framstår som obegripligt.

Kritiken visar på ett klargörande sätt bristerna med att ÅOF sköts av ett kommunalförbund. Medlemskommunerna är inte insatta i verksamheten. För att råda bot på detta återkommande gnäll bör specialomsorgen fråntas det kommunala ansvaret och istället administreras och finansieras av en myndighet direkt underställd landskapet. Då tar vi ett solidariskt ansvar för att ge alla rätt till ett eget hem, utan gnäll och utan att utpeka enskilda familjer och klienter som kostnadskrävande.

Ove Andersson (ÅF)

Ordf. i ÅOF:s fullmäktige