DELA

Sluta experimentera med vår hälsa!

Lördag 23 maj ordnas marscher runt om i världen mot Monsanto, det mycket stora kemiföretaget som lanserat ogräsbekämpningsmedlet Roundup, innehållande giftet glyfosat, och GMO.

För drygt 2 veckor sedan skrev Ålands Natur o Miljö en insändare om just glyfosat och riskerna med att använda det. Man uppmanade butikerna på Åland som saluför Roundup att ta bort det ur sortimentet, något vi definitivt stöder! I Sverige har redan aktörer i branschen plockat bort det från hyllorna.

Glyfosat ingick i Agent Orange som sprutades från flygplan i Vietnamkriget, vilket då och långt senare fått oerhörda konsekvenser på de drabbades hälsa.

Världshälsoorganisationen har äntligen, första larmet kom för över 10 år sedan, understrukit att glyfosat utgör en cancerrisk. Tigandet blev omöjligt i längden! Även EU kommissionen har haft kunskap om cancerrisken med glyfosat i över 10 år.

Det visar vilken makt Monsanto besitter!

Även den stora bidöden tros ha ett samband med den utbredda användningen av glyfosat.

Numera finns en mängd Roundup-tåliga grödor d.v.s. grödor man kan ogräsbespruta med Roundup utan att de dör: soja, majs, durra, raps, alfalfa, bomull och vete.

I konventionellt djurfoder ingår allt oftare GMO, t.ex. i hönsfoder.

I Argentina med gigantiska GM- sojabönsodlingar rapporteras om missbildningar, cancer och sjukdomar i andningsorganen.

Förespråkare för GMO säger att vi måste ha GMO för att förse världens befolkning med mat trots att största delen av GMO-grödorna blir djurfoder och bilbränsle! Småbönder i fattiga länder måste ofta skuldsätta sig så mycket att de måste lämna sina jordbruk då de varje år måste köpa nytt utsäde och nya bekämpningsmedel då GM- och andra hybridsorter inte går att spara utsäde från till följande år.

Det effektivaste sättet att förse fattiga familjer i utvecklingsländerna med mat är att hjälpa dem få tillgång till småskaliga ekologiska jordbruk som de sedan själva bedriver.

Vill du deltaga i vår protestaktion träffas vi kl 12.00 utanför Maxinge 23 maj!

Ekologiska odlarna