Här har vi samlat alla kandidaters insändare. Du kan filtrera insändarna genom att välja i kategorierna nedan.


Sluta diskriminera gravida kvinnor

Jag vill börja med att tacka Tehy och Super för en väl ordnad debattkväll om vården! Vi kunde konstatera att vi har år 2019 och fortsättningsvis diskrimineras gravida kvinnor och nyblivna föräldrar i arbetslivet. Jag hoppas att vi tillsammans kan arbeta för att det ska upphöra.

Kanske för att jag är barnmorska och tidigare var fackligt aktiv händer det att kvinnor tar kontakt med mig och berättar hur de kommit i ofördelaktig situation i arbetslivet på grund av att de har barn eller väntar barn. Det händer även att de under en anställningsintervju får frågan om de planerar barn.

I den åländska DO´s rapport kan vi läsa att de får många frågeställningar om jämställdhet och speciellt graviditet eller föräldraskap. Inom arbetslivet är det frågor kopplade till rekrytering, lönesättning, återgång till arbetslivet efter föräldraledighet samt tyvärr även trakasserier som DO hanterar. Särskilt utsatta är de som har en visstidsanställning, vilket ju tyvärr är vanligt inom kvinnodominerade branscher.

Det är arbetsgivaren som har det yttersta ansvaret för att ingen diskrimineras på arbetsplatsen, men även vi politiker måste visa vägen! Därför är det viktigt att vi aktivt förebygger och motverkar denna form av diskriminering som jämställdhetslagen förbjuder. Bland annat det vill jag arbeta för i fyra år till.

PERNILLA SÖDERLUND

Liberalerna, kandidat i lagtingsvalet