DELA

Slottssundet och avloppen

Vad händer i avloppsfrågan i Sund? Vi har förstått att inkopplingen av avloppen till Lotsbroverket inte kommer till stånd. Vi vet att bolaget är bildat, aktiekapital inbetalt och bankhandlingar påskrivna. Ledningen är dragen med stora sinsatser både från LR och kommunerna. Trots all ansträngning fortsätter utsläppen från reningsverket i Kastelholms gästhamn och kanske fler ställen i Sund som tidigare ?.

I Kastelholm är det fråga om ett reningsverk med stora belastningsvariationer, flera av de tillkopplade är rena säsongaktiviteter. Det innebär att tid går åt innan processen fungerar bra och det är svårt att få en bra reningsprocess och leder därför till helt onödiga utsläpp.
Vi kan bara hoppas att vi är felinformerade. Annars låter kommunen rekreationsvärden gå till spillo helt onödigt.

Är ledningarna från området inte inkopplade till ”stora röret” så måste kommunen se till att de blir. Ett så omfattande och positivt initiativ som samreningen är värd ett bättre öde än detta. Vattenkvaliteten måste skyddas.
Ålands Vattenskyddsförening