DELA

Slöseri med pengar

Jag är och har varit för en kommunreform för att jag har varit övertygad om att det är nödvändigt utgående från den demografiska utvecklingen där allt färre skall försörja allt fler. Genom en klok reform så kan kommunerna effektivisera främst sina administrativa verksamheter men även verksamheterna ute på fältet.

Att då som landskapsregeringen ösa 12 miljoner euro över kommunerna kommer att ta bort incitamentet att effektivisera verksamheterna. Istället kan man fortsätta som förut med finansiering från landskapet.

Detta fenomen syntes redan i den utredning om samgående som gjorts på norra Åland där löneförhöjningar, skapande av nya fina tjänster och nya pampiga byggnader har legat i fokus istället för effektiviseringar och försvarbara skatter.

Synd är också att landskapsregeringen inte haft fokus på att få bort hinder på axeln Godby-Mariehamn, då det är där Ålands huvudsakliga tillväxt såväl ekonomiskt som befolkningsmässigt sker. Nu blir där kvar två gränser och i värsta fall 3 olika regelverk som kommer att gälla för företag och privatpersoner. Dessutom kommer såväl personliga som fastighetsskatter att skilja beroende på vilken sida av gränsen du etablerar dig. Denna fråga om axeln Godby-Mariehamn borde ha varit den viktigaste i hela reformen eftersom det är här Ålands ekonomiska välstånd skapas. Dessutom finns här möjligheter till de största effektiviseringarna.

Men eftersom lagförslaget ännu bara är en remissversion så hoppas jag att landskapsregeringen i den slutliga versionen kan beakta ovanstående synpunkter.

Jörgen Strand (MSÅ)