DELA

Slöseri att ha 16 kommundirektörer

”Hela den offentliga sektorn måste förändras. Man måste minska kostnaderna för administration”. Så skriver vi i (S) valprogram.
Kommunstrukturen på Åland kommer att förnyas – jag anser att det är oundvikligt.
För mig är det viktigt att vi lever i ett så jämlikt samhälle som möjligt. Alla människor är lika värda. Det låter kanske som en klyscha, men med så stor skillnad mellan fattig och rik kommun som vi har på Åland, så blir det skillnad på folk och folk.

Nya Åland lyfter upp ett konkret exempel i ledaren 20.9: att biblioteksservicen är så olika beroende på vilken kommun du bor i. En större fråga är äldreomsorgen, där servicenivån kan vara ganska olika.
Ett argument mot en kommunreform är att den nära servicen skulle försvinna. Frågan är bara vad som är nära och vad som är service. Att ha nära till en bra skola är naturligtvis en viktig prioritering. Men att behålla nuvarande kommuner är ingen garanti för att skolor ska få finnas kvar. Under senare år har flera små skolor ändå fått stänga, i Emkarby, på Enklinge och Lappo.

Med färre men starkare kommuner kunde ändå besluten fattas så nära som möjligt. I många större kommuner, t ex i Sverige, har man infört så kallade kommundelsnämnder. Ett utmärkt sätt att förankra själva utförandet av service lokalt – och som förhindrar toppstyrning.
Jag tror att centrala frågor som ekonomistyrning, långsiktig planering och stads- och markplanering blir bättre om det finns en samlad kompetens. Vi behöver inte 16 kommundirektörer på Åland – det är slöseri med resurser!
Anders Hallbäck (S)
Kandidat nr 19 i lagtingsvalet