DELA

Slopat krav på näringsrätt saknar trovärdighet

Mikael Stjärnfelt (Lib) för åter fram Liberalernas önskemål om att dagens ansökningsprocedur för näringsrätt ska ersättas av ett anmälningsförfarande.
I stället för att, som idag först ansöka om näringsrätt och vara kvalificerad från början, ska man fritt kunna starta ett företag bara genom att göra en anmälan om verksamheten.

Men bästa Stjärnfelt; om ett företag struntar i kraven och inte bryr sig om att rätta till några påpekade brister. Vad händer då? Finns politiskt mod att stänga ned en verksamhet så att folk blir arbetslösa? Skall ett nytt kontrollorgan inrättas för att kolla upp företag? Hitintills har ju aldrig någon kontroll utförts på Åland.
Stjärnfelt påstår också att marknaden skulle vara ”självläkande”. Att ett företag, som verkar på Åland utan fullständig service på svenska, inte skulle bli långlivat.

Något som bevisligen inte fungerar alls då ju många företag redan idag delvis har service enbart på finska i form av manualer, pappersexercis, konsumentinformation och annat. Åland är för litet, och för nära knutet till den finska marknaden, för att de normala marknadsekonomiska reglerna ska fungera.
Näringsrätten handlar också om att säkerställa svenskspråkiga arbetsplatser till ålänningarna på hemmaplan.

Varför presenterar inte ni liberaler något trovärdigt underlag för att stöda era ideologiska teorier? Och att språkskyddet skulle förbli på minst samma nivå som idag. Ni spelar ett mycket högt spel med ett minoritetsskydd som redan naggats för mycket i kanten.
Erik Schütten (ÅF)