DELA

Slopa plastkassarna

Lagtinget har sänt ett brev till mig som ombud till medborgarinitiativet Förbud mot plastkassar. I brevet informeras om social- och miljöutskottets betänkande och lagtingets beslut. Lagtinget uppmanar landskapsregeringen att vidta lagstiftningsåtgärder för att plastkassar och plastpåsar för engångsbruk vilka överlåts i minuthandeln ska förbjudas.

Jag var också och lyssnade lagtingets remissdebatt om medborgarinitiativet. Alla partier framförde stor respekt till initiativ från medborgare och var mycket positiva för miljöåtgärden att få bort plastkassarna som skräpar och skadar det marina ekosystemet. Man var osäker om Åland har behörighet till förbud via lagstiftning och skickade därför ärendet till vidare beredning till landskapsregeringen. Detta borde ändå vara solklart, Åland har ju bestämmanderätt över miljö- och näringslivsfrågor.

Nu vilar alltså ansvaret på den blivande landskapsregeringen. Vi medborgare ska följa upp arbetet och kan till exempel synliggöra det med att bära på sig märket “Slopa plastkassarna”, som jag har nu tagit fram och delar ut. Fäst märket i er tygkass!

Vi har läst i våra tidningar om frågor angående vilken omfattning “plastförbud” kommer att ha och en eventuell övergångsperiod innan förbudet träder ikraft. Medborgarinitiativet syftar till de värsta bovarna: engångskassarna och så kallade fruktpåsarna. Det är inte fråga om en total plastförbud. Soppåsar ska kunna köpas separat i rulle.

När det gäller någonting som har brukats och ska nu bort, ger man vanligtvis en rimlig övergångsperiod. Frankrike lagstiftade om förbud på plastkassar och engångsbestick och gav ett års tid att bli av med existerande lager av dessa “slit och släng”-artiklar. Vi ska tillsammans föra vårt initiativ hem!

Rauli Lehtinen (Lib)

ombud till medborgarinitiativet nr 2/2014-2015