DELA

Slopa inte sjukavdraget

Liberalerna stöder inte att sjukdomskostnadsavdraget slopas

Landskapsregeringen (C, S, M och Ob) tänker slopa sjukdomskostnadsavdraget. Liberalerna stöder inte en sådan åtgärd.
Sjukdomskostnadsavdraget är det enskilt mest betydelsefulla skatteavdraget på Åland. Avdraget är en viktig del i en egen åländsk socialpolitik. Det är flexibelt och generöst till den del att man kan dra av i kommunalbeskattningen för t.ex. läkarbesök, mediciner, glasögon och tandläkarbesök.
Avdraget har också betydelse för barnfamiljer eftersom barnens sjukkostnader dras av på föräldrarnas beskattning. Speciellt i de familjer som har funktionshindrade barn har avdraget stor betydelse. En viktig del i en stark och sammanhållen familjepolitik.

Genom att slopa avdraget får de facto ålänningarna dyrare tandvård, stick i stäv med de utfästelser som Socialdemokraterna givit.
Landskapsregeringen planerar dessutom att höja ÅHS-avgifterna med 1 miljon, det blir höjning med upp till 30 %. Samtidigt kommer alla att få högre skatter, en åtgärd som besluts i regering och riksdag i Helsingfors.
Finans- och näringsutskottet, där alla partier ingår, konstaterar efter att tilläggsbudgeten behandlats att särskilt multisjuka personer och personer med långvariga sjukdomar påverkas mycket av det slopade sjukdomskostnadsavdraget.
Liberala lagtingsgruppen genom
Mats Perämaa och Katrin Sjögren