DELA

Slopa inte julkyrkan

Drag inte in julkyrkan för dagisbarnen i Mariehamn!

Ett oklokt beslut av t.f. barnomsorgschef Gun-Viol Lindeman att neka dagisbarnen i Mariehamn att få besöka julkyrkan.

Visst lever vi i en förändrelig värld, men här i Norden har vi kristna traditioner sedan många, många århundraden. Låt våra traditioner bestå, att också barnen får inlemmas i detta.

Vi vet alla att i adventstid är dagarna korta och mörkret tar mer och mer av dagen. Låt besöket i julkyrkan få bliva en positiv händelse i barnens liv, som får lysa upp en dag på ett mycket positivt sätt.

Lisa Gustavsson

Mariehamn