DELA

Slopa hjälparnas inkomsttak

Coronaläget på Åland är dessvärre besvärande exceptionellt. Att vi kan förvänta oss en avmattning av antal positiva fall inom den närmsta framtiden är inte att realistiskt att hoppas på. Som vi fått veta på presskonferenser och vid ÅHS egna informationstillfälle påverkas ÅHS hårt av de ökande provtagningarna, smittspårning, vaccinationer samt vårdbelastning.

ÅHS hälso- och sjukvårdsdirektör Jeanette Pajunen ber alla dem i samhället som av olika anledningar inte är verksamma inom sitt yrke som sjukvårdspersonal om hjälp. I denna kategori finns två grupper som både vill och kan hjälpa, men givet nuvarande lagstiftning, inom Ålands behörighet, stoppas de.

Den första gruppen är de studerande sjukskötarna som omfattas av ett inkomsttak. Det betyder att om de arbetat ”för mycket” måste de återbetala sitt studiestöd. Jag föreslår här att landskapsregeringen, i alla fall tillfälligt, slopar taket och på så sätt kan optimera hjälpen man kan erhålla från dessa individer.

Den andra gruppen är den vårdpersonal som erhåller det förhöjda hemvårdsstödet. Även dessa personer omfattas av ett tak. Det taket är noll (0) euro. Även här föreslår jag att landskapsregeringen vidtar en åtgärd och möjliggör att de som vill och kan avlasta vården får göra så, utan att straffas för det i bakvattnet.

SANDRA LISTHERBY (LIB)