DELA

Slemmern, talar till oss

Kiki Alberius-Forsman vill ändra namnet Slemmern till Silverviken.
Det finns många skäl att behålla kulturlandskapets ortnamn. Flera har nämnts i den här debatten, men inte det viktigaste. Ortnamnen är en del av vår historia.
Den del av vår historia som vilar på skriftliga källor är kort. Om tillkomsten av Ålands äldsta kyrkor till exempel, ger urkunderna ingen information. I den situationen kan ortnamn ge oss viktig kunskap om platsers forna funktion och betydelse. Ibland är ortnamnen den enda informationen vi har om tiderna före de skriftliga källorna.
Slemmern är ett exempel på det.

Forskaren Rolf Pipping menar att namnet kommer ur det ålderdomliga adjektivet slem i betydelsen ”ond, svår, farlig”. Det låter övertygande. Den forntida sjöfarare som från Ålands hav kom in i skärgården genom Kuggsund vid Styrsö, kom utan tvekan in i svårnavigerade vatten på sin väg österut.
Namnet Slemmern kan ha syftat på en farled av vilken dagens stadsfjärd bara var en del. Stöd för farledstanken hittar vi måhända i en tidningsnotis från slutet av 1800-talet. I den kallas också Kalmarviken (öster om Kalmarnäs) Slemmern.
I själva verket kallas Kalmarviken Slemringen i notisen!

I den svenske filologen Lars Hellbergs verk Ortnamnen och den svenska bosättningen på Åland, intar Slemmern en alldeles speciell plats. Han anser att namnet är det enda åländska vattennamnet med rötter i det förhistoriska Åland före år 1 000.
Orsaken till att det överlevt, menar Hellberg, är att det är ett farledsnamn och därför bevarats av sjöfarare genom århundraden.
Betänk att namnet Slemmern är äldre än både Finland och Sverige, äldre än någon existerande stad i Sverige och Finland och sannolikt äldre än namnet Åland, men därom tvista de lärde.

Därför, Kiki Alberius-Forsman, skall vi bevara våra ortnamn, bland dem också Slemmern, även om de inte alltid är så gulliga. De är röster ur det förgångna.
Hör! De talar till den som är beredd att lyssna.
Folke Wickström
Jerker Örjans

Svar: Ok, Slemmern talar till mig också. Jag ändrar mig. Slemmern ska heta Slemmern.
Tack för allt vi fått veta i denna debatt.
Kiki Alberius-Forsman