DELA

Slemmern, skön musik

”Slemmern låter rätt äckligt i mina öron …  visst kan man byta ut det gamla när det inte funkar … ”, skriver Nyans Kiki Alberius-Forsman (KAF). Så här ser vi saken.

Håkan Kulves skriver i Boken om Mariehamn: ”Jag tror att människan, för att känna sig trygg och rotfast, har ett starkt behov av ett igenkännande genom livet i det bevarade och oförändrade i närmiljön, i hembygden.”
Och igenkännandet rör inte bara platsen, husen, vattnen, vägarna, gatorna utan också deras namn. För det har beslutsfattare vid olika tillfällen visat föga respekt: Vasa hette ett tag Nikolajstad och St. Petersburg Leningrad. Sveaborg utanför Helsingfors blev Suomenlinna! (Där rök hela historien.)
I Mariehamn blev Södra Esplanadgatan Storagatan, Västra hamnen Västerhamn och Östra hamnen Österhamn. De två senare har vi aldrig hört någon använda.

Vi befarar att KAF, om hon får sin vilja igenom vad gäller namnändringen på Slemmern, också kommer att hitta andra åländska namn som inte är tillräckligt vackra och vill ha dem utbytta. Var hamnar vi då?
Landsprosten Valdemar Nyman höll en gång ett föredrag på Kökar. Han inledde med att på sitt oefterhärmliga sätt ropa ut namnen på tiotals Kökarholmar: Karlen, Nasskär, Stroffhära, Morungkläpp, Rocklon, Pattskär, Horsskär, Svältskär, …  och fortsatte med att peka på oss i publiken och säga: Om dagens ålänning skulle få sätta namn på dessa holmar skulle de heta: Sputnikskär, Astronautkläpp, Satellitbådan, Plastö, Elvisgrund, Snoddasholm…

Vi och KAF såg en film om livet i Rom för några dagar sedan. Stadens namn Roma får oss att tänka på laggårdslukt . Det borde absolut ändras till Aroma.
Ja, men det har ju vi ingenting att göra med, kanske att KAF invänder. Nej förvisso inte, men situationen är densamma visavi Slemmern, som är lika mycket Jomalas och Lemlands som Mariehamns.
Slemmern är som skön musik i våra öron, namnet är fullt av positiva associationer.
Folke Wickström, Jerker Örjans
uppvuxna vid, på och i Slemmern