DELA

Slarv och ignorans med Grelsby kungsgård

I tidningarna har man kunnat läsa små notiser om att ett av husen på Grelsby kungsgård skall rivas och att andra byggnader skall snyggas till. Men ingen har ställt frågan varför måste huset rivas?
Jo, det beror på att ägaren Landskapsregeringen har underlåtit att underhålla huset. Cementtegeltaket har i åratal varit otätt, utan att man åtgärdat det. Är det rimligt att Landskapsregeringen sköter om sina byggnader så illa? Är det hållbar utveckling? Nej det är slarv och ignorans.
Vilka tjänstemän bär ansvar för slarvet? Vilka andra av landskapets hus kommer att gå samma öde till mötes på grund av att underhållet missköts? Det vore kanske på plats med lite undersökande journalistik i ämnet!
”Huskramare”