DELA

Slår sönder systemet

Debatten om Ålands flora fortsätter. I lokaltidningarna den 17 augusti skriver Skogsjö och Ekström att bokhandlarna inte vill sälja boken eftersom den säljs via andra kanaler. Detta lite svävande. Man nämner inte att förlaget säljer direkt till slutkund; något som är helt främmande för etablerade förlag.
I bokhandelsvärlden har det alltid funnits en uppdelning. Författaren skriver, förläggaren ger ut boken och bokhandeln säljer. Detta system försöker Skogsjö och Ekström slå sönder. Vi förstår inte varför.
Bokhandlarna har öppet 300 dagar om året.
Att Ålands flora säljs på lite olika ställen kan vi nog leva med, men inte att vårt inköpspris är detsamma som åländska hushåll får via utskick.
Ben Listherby
LISCO Bok & papper