DELA

Slakt i socialnämnden?

Med anledning av skriverierna om socialnämndens budgethantering och de socialdemokratiska utspelen måste ett klarläggande göras. Fullmäktige har enhälligt (det betyder att också Socialdemokraterna omfattande förslaget) slagit fast budgetramar för 2011, även socialnämndens. Socialdemokraterna har som övriga partier poängterat att ramarna måste följas.
Nästa steg är sedan att stadsdirektören gör sitt budgetförslag varefter stadsstyrelsen har sin behandling och sedan behandlar fullmäktige budgeten och fattar beslut.

I en insikt om att prioriteringar måste göras och att ekonomin i Mariehamn vacklar har samtliga gruppledarna i fullmäktige haft diskussioner om ekonomin. Det för att ge politisk input till den fortsatta processen och för att hitta kompromisser kring prioriteringar och förbättringar av ekonomin. Lennart Isaksson har fungerat som sammankallare i gruppen. Det känns inte bra att Socialdemokraterna varit aktiva i att få igång diskussionerna mellan gruppledarna och sedan väljer att föra en populistisk debatt i media i stället för att delta aktivt.

Gruppledarna (exklusive Socialdemokraterna tydligen) anser att socialnämnden fullföljt sitt uppdrag och gjort en budget inom fullmäktiges ram, vilket varit deras uppdrag. Nämnden har också visat vilka följderna blir vilket stöder den fortsatta behandlingen. Alla partier ser utvecklingen i det sociala som problematisk och socialnämndens förslag är knappast det slutliga. Det är trots allt fullmäktige som avgör saken. Det är inte heller socialnämnden som beslutar om skattöret, det gör fullmäktige i december.
Socialdemokraternas utspel blir märkliga då de röstade emot renovering av Trobergshemmets gamla del. Då var de beredda att lämna de äldre i ett ”icke människovärdigt hus”. Socialdemokraternas skattehöjning är också bara en i raden av utspel kring ekonomin som växlar mellan ”robust ekonomi”, ”skattehöjning behövs inte” eller ”skattehöjning bara för amortering”.

Att tala för skattehöjningar innan vi sett stadsdirektörens budgetförslag blir bara spekulation. Intäktssidan är inte belyst ännu och vi bör se helheten. Att som princip driva skattehöjning är helt fel då en plattskatt som kommunalskatten slår hårdare mot svaga inkomsttagare.
Det går inte att driva diskussioner där en part vill göra populism, valfläsk och konfrontationspolitik av viktiga frågor när andra söker gemensamma lösningar. Vi avslutar därför gruppledardiskussionerna i denna form och söker resultat på sätt som majoriteten kan omfatta.

Vi undertecknade ser goda möjligheter att ordna upp stadens ekonomi men det måste skötas med respekt demokratisk ordning. Nu är stadsdirektörens budgetförslag aktuellt och behandlingen av det hade säkert gått lättare om även Socialdemokraterna hade velat vara med i en konstruktiv förberedande diskussion.
Christian Nordas (Lib)
Lennart Isaksson (M/FS/Obs)
Tom Forsbom (MF)