DELA

Slå vakt om vindkraften

Den senaste tidens inlägg om vindkraftens vara eller inte vara tycks vara indelat i anhängare och motståndare till vindenergi. Men som utvecklingen är med ökat behov av elström borde vi nog anamma alla energiformer. Då har det förs det fram i debatten att vindkraften är för dyr i jämförelse och måste stöttas med samhällsmedel och det är väl så men vad är det i vårt samhälle som funkar utan subventioner?
Jag kan nämna maten som vi konsumerar skulle inte vår mat subventioneras så skulle vi nog som dagisarna i Sveriges avlånga land få äta knäckebröd och vatten.

Är kärnkraft billig?
I dagens läge är den billig men jag har en uppfattning om att man knuffar de stora kostnaderna framför sej, är slutförvaringen 300 m i urberg inräknat i dagens elpris som dessutom ingen frivilligt vill ha i sin närhet. Ännu finns inget slutförvaring varken här eller i Sverige.
Kärnkraftsverk blir också gamla och omoderna och får driftstopp av olika orsaker och skrotas till slut, livslängden är 40-50 år. Sedan skall ett kärnkraftsverk stå och lugna ner sej i två generationer innan man kan börja rivningen.
Att demontera och skrota en dylik byggnad tar alltså lika länge som driftstiden alltså 50 år och det mesta är problemavfall som skall slutförvaras. Vad ett sådant tilltag kostar i penningar kan man inte säga, när det är så långt fram i tiden men att det rör sej om hiskeliga summor tror jag alla kan vara överens om. Lite tillspetsat kan vi säga att problemen lägger vi i knät på våra barn och barnbarn.
Och vem vill demontera ett kärnkraftverk med stålningsrisk och cancer som följd, jag är höjdrädd men skulle nog glad i hågen hällre knata upp i en vindmölla.
Dessa summor skall också plussas på eltariffen, nu tror jag vi är framme i samma summor som vindkraft om inte mer men som sagt går det bra så länge vi kan sparka problemen framför oss.

Kolkraft är billig.
Hitills är den det så länge vi knuffar framför oss alla utfästelser, kolkraftsverken skall inte bara rena utsläppen utan för att uppnå det av FN utlysta klimatmålet också ta vara på koldioxiden, och den tekniken är inte ännu löst till rimliga kostnader. Vad kostar kolkraften när den är ren och utan utsläpp?
Tyskland med alla sina kolkraftverk brottas med dessa frågor, i norra delen av landet finns det Europas mesta vind och solkraft, det har genererat tusentals arbetstillfällen och minskat arbetslösheten i landet. För närvarande har de logistikproblem där för det är större behov av el i södra delen av landet men satsningen på förnybar energi fortsätter.
Nordiska ländernas elmarknader blev gemensamma år 2000 det innebär att vi får också vattenkraft till oss från Sverige med vattenkraft blir det hållbar utveckling. Men pratar man med en fiskare i Bottenviken berättar han att laxen som är guld värd blir effektivt skivade i kraftverkens turbiner.
Så min övertygelse är att varje kv som våra vindmöllor alstrar gynnar ett hållbart samhälle och det borde vi slå vakt om. Vi måste tro på vad 2000 ingenjörer på senaste klimatmötet slog larm om att medeltemperaturen stiger och ismassorna smälter av vår levnadsstil med ohållbart klimat som följd. Till alla som inte tror på det här vill jag upplysa om att jorden är rund
Roger Fagerholm