DELA

Slå vakt om utskärsområden!

I två insändare, ”Köp in naturområden” (Nya Åland 26.6) och ”Ta ansvar för naturområden” (Tidningen Åland 26.6) uppmanar före detta naturvårdsintendenten Håkan Kulves landskapsregeringen att förvärva två omfattande utskärsområden, som nyligen blivit till salu. Det gäller Klyndakobbarna i Brändö norra skärgård och delar av Klåvskärs hemman i Föglö samt ospecificerade områden i Vårdö.
Undertecknad stöder varmt detta initiativ. Det är fråga om två värdefulla natur- och kulturlandskap i havsbandet. Klyndakobbarna är dessutom en väsentlig del av ett tidigare föreslaget ”landskapsvårdsområde” i norra skärgården, bevarat från farleder, vindmöllor och andra stora tekniska ingrepp och konstruktioner.

Det borde åvila landskapsregeringen att nu förvärva och den vägen slå vakt om den unika utskärsmiljön, med erkänt höga skyddsvärden både som natur-och kulturlandskap.
Även ur turistisk synvinkel borde de inköpen ligga i landskapsmyndigheternas intresse. Chefredaktör Niklas Lampi rubricerar sin ledare den 28 juni med ”Magiskt vacker ytterskärgård är Ålands chans att sticka ut”, med ingressen ”En av landskapets tydligaste naturliga konkurrensfördelar i kampen om besökarna ligger ute vid havsbandet”. Hans ledare har som tema bland annat Johan Mörns ”Skraknästet” och Silverskär Ab:s konkreta planer på ett nytt fiskeläge i gammal stil i Saltviks skärgård.
Torsten Stjernberg