DELA

Slå vägrenen före midsommar och hjälp för ängsblommorna

Då jag skött vägrenarna i Björkö och Lappo under de senaste 26 åren har jag kommit på att det finns metoder att hjälpa vägrenarna på traven.

Först slår man vägrenarna i god tid före midsommar, vilket jag gjorde igår. På det sättet får man bort mycket av den oönskade växtlighet som faktiskt kväver sommarblommorna. Därefter har blommorna fritt spelrum att komma upp i mångfald.

Tyvärr har det gått så långt att det snart finns ängsblommor enbart längs våra vägar och inte ute på ängarna längs vägarna.

Varför?

Ängsblommorna kräver en mager miljö, det vill säga att ängarna slås (eller betas) vid rätt tid och att gräs och örter tas tillvara som till exempel djurfoder eller komposteras det vill säga förs bort så marken utarmas. Låter man det gamla växtmaterialet vissna ned och ligga kvar så gödslas marken och mångfalden av blommor försvinner till förmån för ett fåtal kvävegynnade växter som till exempel hundloka, nässlor med mera.

Då kan man fråga sig varför det finns en sådan mångfald av blommor på just vägrenarna. Dom slås ju också och växterna får ligga kvar och förmultna.

En väg är konstruerad så att vid sidan av själva vägbanan ligger en 0,5-1 meter bred grusremsa. Det är just i den magra miljön som våra ängsblommor trivs så bra.

Men som sagt, då gäller det att slå renarna i tid före midsommar.

Det hade jag gjort innan vägrenen längs en bit av Björkövägen såg ut som på bilden.

Om fler gjorde så här med sina gräsmattor med hjälp av lie, eller annat skärande redskap, i stället för att nöta på med bensindrivna gräsklippare så kunde de njuta av ängen hemomkring också.

Vi roade oss en gång med att på en sträcka av cirka 1 km räkna antalet olika örter längs slänten på Björkövägen en månad efter att den hade varit slagen före midsommar.

Resultatet blev följande: liten och stor blåklocka, gulmåra, vitmåra, snärjmåra, liten vitmåra, korskovall, ängskovall, brunört, maskros, nysört, rölleka, renfana, smultron, hallon, rödklöver, vitklöver, blodnäva, blodrot, smörblomma, kråkvicker, skogsvicker, gulvial, rävrumpa, älggräs, ängssyra, slåtterfibbla, baldersbrå, hundkex, strätta, grässtjärnblomma, femfingerört, groblad och kvanne plus ett antal grässorter.

ANDERS STENMARK, BJÖRKÖ