DELA

Slå inte sönder fungerande system

Som stadsstyrelsens ordförande i Mariehamn har jag vid ett flertal tillfällen fått höra av inflyttade att stadens barnomsorgen är fantastisk.
Personalen på socialkansliet är oerhört tillmötesgående och servicen fungerar över förväntan. Dagisarna har goda resurser och personalen är mycket kompetent och omtyckt.
Under den här mandatperioden från 2003 till 2007 har staden byggt två nya daghem, ett i Östernäs och ett i Backeberg. Nästa nya dagis byggs på Nyängen. Verksamheten fungerar således bra och de förtroendevalda och föräldrarna har god insikt och stora möjligheter att påverka.

Vi skall fortsätta att utveckla Mariehamns barnomsorg i offentlig regi. Den som vill kan starta enskilt dagis. Viktigast för mig och socialdemokraterna är att det nuvarande systemet består och tryggas. Christian Nordas förespråkar samma åsikt i sin insändare och i likhet med honom tar jag avstånd från (fs)s förslag om barnomsorgspeng.
Varför slå sönder ett fungerande system? Vi skall istället satsa på att utveckla äldreomsorgen så att den blir lika bra som barnomsorgen i Mariehamn.
Barbro Sundback (s)