DELA

Skyskrapan brinner

Det fanns en gång en stor skyskrapa. I den bodde ungefär 200 nationer. Ett gemensamt vaktmästeri med olika avdelningar försökte övervaka byggnaden. Varje nation skötte sin egen våning och valde hur man skulle värma den. Vaktmästeriet hade under en lång tid varnat för att det eldades för mycket i alla kol- och oljekaminer och skorstenarna var gamla och läckte.

Gnistor och överhettning kunde ställa till med brand. Nu rapporterade vaktmästeriet att man upptäckt brand på flera ställen och det behövdes omedelbara släckningsinsatser.

Invånarna beslutade sammankalla ett möte till nästa dag för att diskutera om man skall börja släcka. Röken började onekligen bli besvärande på vissa ställen. På mötet varnar dock flera deltagare för att släckning kommer att medföra vattenskador, släckningsinsatserna bör, om det överhuvudtaget skall släckas, vara mycket begränsade.

Från USA:s våning meddelar Trump att det bara är ”fake”, det brinner inte på riktigt. Polen tänker fortsätta elda i sina kolkaminer, det är bara lite soteld och det värmer också. Tyskland håller på att stänga ner sin fjärrvärme, den är farlig och kan innehålla atomer.

Istället fortsätter man elda i kolkaminerna och kompletterar med ren fin fossilgas från vännen Putin. Man hänvisar också till att man har ett antal vindsnurror och solpaneler på balkongen. Några ytterligare insatser behövs inte.

På Finlands våning hade Åland en egen svit. Man konstaterade snabbt att branden inte berörde dem, man hade gjort vad man skulle för att hindra brandspridning.

Det fanns en Hållbarhetsagenda, som nu arkiverats på en hylla någonstans. Den hade till och med fått pris från vaktmästeriet så nu behövde man inte göra något mera. Istället beslutar man riva delar av orangeriet för att bättre komma fram med de motordrivna rullstolarna. Att branden sprider sig och både trapphus och nödutgångar snart inte kan användas rör inte Åland. Tyvärr var det ingen som ville släcka så allt brann och kollapsade till slut.

Om vi överför ovanstående saga till verkligheten så ser det ut så här: Larmrapporterna duggar tätt, vi kanske bara har tio år på oss att skapa ett hållbart samhälle globalt. Samtidigt minskar inte utsläppen av växthusgaser!

Rapporten om utdöende arter visar på människans förstörelse av naturen. Något som snart kan medföra livsmedelsbrist i hela världen. Lagtinget avslog för en tid sedan Ålands Natur & Miljös Medborgarinitiativ, som ville att lagtinget skulle uppmana regeringen att tillämpa Hållbarhetsagendan på skärgårdstrafiken.

Efter en lång och förvirrad debatt där man diskuterade tunnlar och kortrutt istället för sakfrågan beslöt Lagtinget, där ett stort antal ledamöter var frånvarande, att Åland inte skall ha en hållbar skärgårdstrafik, agendan skall inte tillämpas! Är det så att ledamöterna insett att kortrutten inte är förenlig med hållbarhet? Om man ansett kortrutten hållbar hade man väl kunnat bifalla medborgarinitiativet?

Kortrutten skall dras över Gripö med rödlistade växtarter, bro och nya färjelägen skall byggas på havsområde som av FN klassats som särskilt skyddsvärt (Ålands skärgård) och där vattenkvaliteten redan är mindre god. Fornlämningar skall rubbas och ingrepp göras i historiskt värdefulla miljöer.

En ny el-färja skall upphandlas men den skall inte kunna gå så långt som till Degerby. Den blir öppen och i dåligt väder kommer bilarna att bli spolade med sjövatten. Ytterligare en liten färja skall upphandlas för Sottunga. Skarven, som är den mest bränsleslukande av alla skärgårdsfärjor, skall man fortsätta köra i trettio år till.

Trots flera överklaganden till Högsta Förvaltningsdomstolen skall LR nu upphandla entreprenaden för bygget, helt nonchalerande att HFD kan stoppa kortrutten.

Ingenting i kortrutten medför förbättringar för skärgårdsborna och andra resenärer. Föglö blir av med förbindelsen Överö–Långnäs. Sottunga och Snäckö får kraftiga försämringar i trafiken. Det dröjer flera år innan kortrutten över västra Föglö kan var på plats och ännu längre innan det kan vara klart på östra Föglö om det överhuvudtaget ges tillstånd.

Investeringarna i kortrutten över Föglö skulle räcka till tre nya el-hybridfärjor för Föglö och södra linjen. Om de beställs nu kan de vara i trafik om ett par år. Det skulle vara en miljösatsning.

Hållbarhetsagendan verkar inte tillämpas i övrigt heller. Finns det något beslut om ökad kollektivtrafik? Åbo har ganska länge kört elbussar i staden. Finns det någon plan för hur bilkörandet kan minskas? Kommer man att få tillgång till lokalproducerat biobränsle?

På Sjöfartsdagen fick man reda på att rederiet Meriaura med VG Shipping producerar eget biobränsle med stort inslag av fiskolja. Något som landskapsregeringen inte ens vill prova på skärgårdsfärjorna. Regeringspartiernas miljöintresse är obefintligt och vår EU kandiderande miljöminister har inte gjort något för att stoppa dumheterna och satsa klimatsmart.

JAN GRÖNSTRAND