DELA

Skyll inte bara på ryska köpare

En kommentar till artikeln om ryska medborgares uppköp av delar av Åbolands skärgård.

För att det skall gå att köpa måste det finnas någon som säljer, så det är tydligen på sin plats att sälja ut landet till Ryssland. Men det är väl så att kommer man och viftar med stora buntar av rubel så kan man väl inte stå emot.

Man kan inte enbart skylla på de ryska medborgarna. De köper om det ges tillfälle. Det är landet Finland som borde stämma i bäcken. Men kanske tänker man (finländarna) så att det är bättre att sälja och få betalt än att man får lämna marken (landet) ifrån sig ofrivilligt. Vi vet inte hur man ser på framtiden.

”THE OBSERVER”