DELA

Skyldighet att hjälpa

Rasister och främlingsfientliga personer använder sig av ihåliga och osanna argument. Är det för att det inte finns några riktiga fakta som stöder deras teorier? Acceptera inte att människor som är emot invandringen kommer med påhittade påståenden! Det är inte acceptabelt att förfalska uppgifter, vare sig de handlar om invandrare, flyktingar eller helt vanliga finska medborgare. Till exempel påståendet som bevisades inte vara riktigt om att en person med flyktingstatus skulle få 1.277 € per månad.

Invandrarfrågan är just nu livligt diskuterad. En del, såsom de före detta politikerna från Obs, tycker att invandring är en dålig sak och att den i och med det borde begränsas. Men kanske de och alla andra som är emot den borde ställa sig frågan: Är en människa från t ex Asien mer eller mindre värd än en människa från Skandinavien?
Vi är alla människor, med rättigheter och skyldigheter. Vi har rätt till mat, tak över huvudet med mera och vi har en moralisk skyldighet att hjälpa andra människor. Det är inte att hjälpa andra människor att stänga dem ute från vårt samhälle.

Åland har just tagit fram en ny intergrationslag, och vi möts med nyheter från fastlandet att Finlands kvot på 750 flyktingar inte kan tas emot eftersom landet saknar värdkommuner som är villiga att ta emot dem.
Därför tycker vi att Åland kunde göra en insats och genast förklara sig redo att ta emot sin andel flyktingar. Om vi bara har en flykting i Mariehamn för tillfället så kunde vi börja med nästa grupp genast. Detta sänder också positiva signaler till fastlandet att vi tar vårt ansvar och inte är en tärande del av riket.

Invandringen på Åland är viktigt för bland annat det åländska näringslivet. Man måste även på allvar börja se den hela världsbilden, inte bara i miljöfrågor och hur vi låter våra företag utnyttja arbetarna i tredje världen, utan även i invandrarfrågor. Det är nyttigt att se nya kulturer och traditioner, även om man inte måste vare sig följa eller gilla dem själv, men man måste respektera de mänskliga rättigheterna!
Filip Särs
Röd Ungdom